Rýchly návod, ako založiť Facebook Business Manager

 1. Podmienka pre založenie účtu je mať osobný profil na Facebooku
 2. Prihláste sa do vášho profilu. Do prehliadača zadajte potom adresu: business.facebook.com
 3. Kliknite na vytvoriť účet
 4. Vyplňte požadované údaje, skontrolujte a prejdite ďalej.
 5. Vyplňte údaje o vašom podnikaní. Z dvoch možností zvoľte Propagácia vlastných služieb a produktov
 6. Potvrďte a na email vám príde notifikácia.
 7. Pridajte do vášho Business Managera vaše Stránky, reklamné účty a ľudí.
 8. Kliknite na Pridať ľudí – pridajte nás vložením nášho emailu
 9. Kliknite na pridať stránku – zadajte názov vašej stránky alebo URL adresu
 10. Kliknite na pridať reklamný účet – ak ho nemáte, vytvoríme a pridáme ho za vás.
 11. Ostatné doriešime za vás.
 12. Ešte vás potom čaká zvolenie platobnej metódy za reklamné kampane a pridanie platobnej karty. K tomuto kroku vám pošleme krátky videonávod.