Trápenie menom Google Consent mode V2

V nedávnej dobe došlo k niekoľkým zmenám v spôsobe, akým platformy manipulujú s osobnými údajmi používateľov. Predovšetkým ide o Consent mode (tj. režim súhlasu), ktorý vychádza z predpisov GDPR a ePrivacy direktívy. To, čo mnohí doteraz nepovažovali za absolútnu nevyhnutnosť, sa výrazne mení s príchodom regulácie . Digital Market Acts (DMA)....